6 dec. 2017

PIRLS

 

Lägg till bildtext
PIRLS är en studie om läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studien syftar bland annat till att mäta och jämföra skillnader mellan länders skolsystem, försöka förklara och förstå trender, och att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt.

Här finns mer info>>>>>>>
Resultattabellen finns här>>>>>> s. 19ff

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vill du fråga något kan du skriva till finrainfo@gmail.com!