11 jan. 2020

Literacy - Potential for Science and Practice

Anniversary Conference - 10 Years of leseforum.ch – August 21, 2020

Postponed till August, 2021

Announcement and Call for Posters


7 sep. 2018

Läshunden Hilma ger positiva läsupplevelser

Kimitobarnen har fått en fyrfota vän som sitter med på biblioteket då de läser. Hunden hjälper med koncentrationen och skäller inte om de läser fel.
Läs mer>>>>>

25 dec. 2017


FinRA fyller 50
Vi firade i Tammerfors den 9 mars.
 


Festmiddagen blev en fullträff. Tidningen Läraren publicerade pressreleasen>>>>>>


12 dec. 2017

Hörförståelse

Varför är hörförståelse en viktig färdighet för ett barn?
Kaninhistorier är glada och gemensamma stunder som också är lärorika.

Kolla här >>>>>

aino.mattinen@utu.fi

Arbetet med en finlandssvensk version av Kaninhistorier har understötts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

6 dec. 2017

PIRLS

 

Lägg till bildtext
PIRLS är en studie om läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studien syftar bland annat till att mäta och jämföra skillnader mellan länders skolsystem, försöka förklara och förstå trender, och att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt.

Här finns mer info>>>>>>>
Resultattabellen finns här>>>>>> s. 19ff

21 nov. 2017

PISA

PISA-resultaten 2015>>>>>

och här är den nationella rapporten:

Bland resultaten kan man se både bra och dåliga resultat för den finlandssvenska skolan>>>>

Kolla på sidan 62-  . En sammanfattning finns på s. 72.

12 sep. 2017

Pristagaren talar ut

Läsambassadören oroar sig - barns läskunskaper är en demokratifråga. >>>>>

2 mars 2017

Skaffa en ny FinRA-medlem! 

FinRAs styrelse betalar 10 euro till UNICEF för varje ny medlem.

21 nov. 2016

21st European Literacy Conference

Läs mer under Konferenser!  Där finns mer info.

The 18th Nordic Literacy Conference

&

The 21st European Conference on Literacy

27 feb. 2016


Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e Nordiska lässtämman

3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

14−16 augusti 2016 i Åbo

Making meaning - literacy in action


Här kan du läsa vad FinRAs ordförande berättar om konferensen>>>>>>
Så här skrev ÅU>>>>>>>

och det här tycker man i Danmark>>>>>>

De svenska PRESENTATIONERNA hittar du här!
och de finska>>>>och engelska>>>>>
   

Tidigt stöd i Finland


I Finland sätts specialundervisning in tidigt, redan i första klass. Tanken är att stödet ska vara förebyggande och att elever med svårigheter eller som utvecklas långsammare inte ska halka efter skriver Malin Byström Sjödin i Skolvärlden, Stockholm.

21 apr. 2015

Gabriel Heller Sahlgren: Finlands Pisa-framgångar har tolkats fel >>>>>>


Falska samband. Den finländska skolans framgång är inte frukten av politiska ­reformer. I stället är det specifika, sociokulturella skäl och snabb ­samhällsutveckling ­under efterkrigstiden som förklarar de goda resultaten. Sentida skolpolitik har tvärtom lett till försämringar, skriver forskaren Gabriel Heller Sahlgren.
Läs mer>>>>

10 mars 2015

Vad gör ett läsombud?

Ett läsombud hjälper personer som inte kan läsa eller som har svårt att läsa själva. Det kan gälla till exempel personer med utvecklingsstörning, personer med minnessjukdomar eller mycket gamla människor som inte längre orkar läsa själva. Läsombudet gör böcker, tidningar och information tillgängliga för människor som kanske annars skulle leva helt utan dem. Här får du veta mer>>>>>
Och här kan du läsa hur hon känner det efter 2/3 av tiden>>>>>>