ELINET

Welcome to ELINET – the European Literacy Policy Network

 

International ELINET Symposium 2018
“Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity”  >>>>>>


ELINET och FinRA deltog i EU-kommissionens konferens. Här är flera intressanta presentationer. De två sista handlar om undervisning för migranter>>>>>>

 Allas rätt till att kunna läsa och skriva

 

Kolla den senaste affischen - om FinRAs konferens!
Inom Elinet-projektet samarbetar 77 organisationer. Från Finland deltar Jyväskylä universitet, Läscentrum och FinRA.ELINET EUROPEAN LITERACY CONFERENCE
21-22 JANUARY 2016, AMSTERDAM


Titta på ELINETs videor här>>>


EXAMPLES OF GOOD PRACTICE

http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/


Det finns många exempel. Man kan filtrera fram dem man vill se närmare på.  T.ex. Country: Finland - ger alla dem som godkänts från Finland.


Ny broschyr 2015>>>>>>

ELINET firar internationella läskunnighetsdagen >>>>>>

Kolla ELINETs webbsidor!>>>>>>


ÖPPNINGSSEMINARIUM FÖR ETT FINLÄNDSKT LÄSNÄTVERK

Läscentrum, Jyväskylä universitet och FinRA höll ett seminarium med syftet att skapa ett finländskt nätverk för att främja läskunnigheten. Vi ingår i ett omfattande EU-projekt, European Literacy Policy Network (ELINET), vars syfte är att utveckla och sprida framgångsrik läsfärdighetspraxis i Europa.
Som en del i det internationella arbetet vill vi skapa ett eget finländskt nätverk, vars verksamhetsformer och mål vi kommer att beskriva på seminariet.
Seminariet hölls onsdagen den 5 november kl. 9.30 – 15.15 i Suomalaisen Kirjallisuuden Seuras festsal, Regeringsgatan 1, Helsingfors.

Läs presentationerna här>>>>>
Så här rapporterade vi till ledarna för ELINET vid Universitetet i Köln>>>>>>

Mera information om ELINET:

Elinets webbsida

Short information about Elinet

Basic information on Elinet

Extensive information on Elinet

Key findings from International Literacy studies: Implication for Literacy Policy and Practice

A Framework and Examples of Good PracticeInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vill du fråga något kan du skriva till finrainfo@gmail.com!