4 okt. 2014

SCIRA 50 årSCIRA firar 50-års jubileum 2014!

Utbildningskonferens - LÄSNING, LÄSUNDERVISNING, LÄSFORSKNING
LINKÖPING 11 oktober 2014

Föreläsare: Tarja Alatalo, Ulla-Britt Persson, Ann-Sofie Selin, Catharina Tjernberg

Jubileumsseminariet blev en stor framgång.
Pettson och Findus skapare, Sven Nordqvist, mottog SCIRAs hedersdiplom.

Här hittar du ett kort referat>>>>

Ordf. U-B Persson tillsammans med alla som fick diplom: Sven Nordqvist, Catharina Tjernberg och Tarja Alatalo.