25 sep. 2014

ELINET-seminarium 5 nov i Helsingfors

ÖPPNINGSSEMINARIUM FÖR ETT FINLÄNDSKT LÄSNÄTVERK

Läscentrum, Jyväskylä universitet och FinRA ordnade ett seminarium med syftet att skapa ett finländskt nätverk för att främja läskunnigheten. Vi ingår i ett omfattande EU-projekt, European Literacy Policy Network (ELINET), vars syfte är att utveckla och sprida framgångsrik läsfärdighetspraxis i Europa.
Som en del i det internationella arbetet vill vi skapa ett eget finländskt nätverk, vars verksamhetsformer och mål diskuterades på seminariet.

Klicka på länken så hittar du rubrikerna på presentationerna>>> sedan kan du klicka vidare till presentationerna.

Läsambassaden har öppnat!

Läsambassadören
Den finlandssvenska läsambassadören har inlett sin verksamhet och satt upp nätsida och blogg.

Kolla in vad Katarina von Numers-Ekman grejar med! Webbsidan får hela tiden nya intressanta tips för lärare och andra som vill främja läsning.11 sep. 2014

Hur få killar att läsa?Resultaten från PIRLS-undersökningen visar att de finländska killarnas läsförmåga är sämre än de jämnåriga tjejernas – mätt i år är skillnaden hela 1-2 skolår.

Hur få killarna att läsa?
Läs och lyssna på Bill Brozo!

8 sep. 2014

Pojkars läsning

Flickor, pojkar och det livslånga läsandet


Prof. Bill Brozo föreläser om hur man framgångsrikt kan inspirera pojkar att läsa 11.9. klo 16-18
Bonnier / Högbergsgatan 37
00130 Helsingfors

 Det finns ännu rum för några. Kolla!