Artiklar

AIS i Sverige.
Kolla hur man ser på t.ex. särskilt stöd i Sverige.
Barn och elever behöver ledning, stimulans och ibland olika former av stöd för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbetaför att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.
Handledningen hittar du här>>>>>


Elspeth Randelin:
Läshunden på Ytternäs skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vill du fråga något kan du skriva till finrainfo@gmail.com!