18 nov. 2014

50 års läsforskning


50 år av läsforskning och läsundervisning med anknytning till SCIRA

av FD Ulla-Britt Persson i Linköping
 
"I denna artikel gör jag en högst personlig sammanställning av läsforskning och läsundervisning i Sverige, dels så som jag själv har upplevt dem, dels så som de beskrivs och diskuteras i tidskriften Läsning och dess föregångare Skandinavisk Tidskrift för Läspedagoger."
 
Artikeln ger en ledig och innehållsrik översikt av läsforskningens utveckling i Sverige med nordiska anknytningar. Den saknar sitt motstycke i branschen.

Kolla upp den här>>>>

13 nov. 2014

200 år läroplikt i Danmark

Vem ska beskriva hur synen på LÄSNING utvecklats under 200 år?

Svar: Mogens Jansen

I filmsnutten sammanfattar pionjären och läsforskaren Mogens Jansen hur vi sett på läsningen under två sekler.

Kolla på Youtube!
Vill du läsa mer kan du läsa en tvådelad berättelse som Mogens Jensen skrivit:
del 1 >>>>>
del 2 >>>>>