Konferenser

The 22nd European Conference on Literacy will be in Dublin, Ireland, on July 4-6, 2022.

The 2021 UKLA main conference will run from Friday 2nd to Sunday 4th July, in Coventry.

-------

Welcome to the 4th Baltic Sea Conference on Literacy taking place 16-21 January, 2020! The event will be held in Tallinn, Estonia. >>>>>>

***

The 18th Nordic Literacy Conference

the 70th anniversary − &

the 21st European Conference onLiteracy

You can view the presentations here Presentations


 

* * *


  the XX European Literacy Conference
July 3-6, 2017. It was held at the Faculty of Education, Complutense University of Madrid.
Här finns massor av bilder >>>>>>>
-------------------******************-------------------------------

Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e Nordiska lässtämman


3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

14−16 augusti 2016 i Åbo

Making meaning - literacy in action

 Vill du söka något:  Ctrl+F

Här kan du läsa vad FinRAs ordförande berättar om konferensen>>>>>>

och det här tycker man i Danmark>>>>>>

PRESENTATIONS

Sulkunen, Sari_Keynote>>>>>>>

Brozo, William G._Keynote>>>>>>

Alatalo et al_Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som språkutvecklande pedagogik
Broman&Högnäs_Programmering i Cygnaeus förskola
Kneck-Möller_Funktionsinriktad musikterapi
Lindgrén_Dyslexiscreening i Svenskfinland FS-DUVAN
Nilsson_Det hänger på språket
Pøhler_Strukturerede tekstsamtaler
Suopanki_En språkbadslärares vardag
Tjernberg_Inkludering i praktiken - en fråga om skolkultur

Presentations in English>>>>>>>>

International Literacy Association

Discover new teaching methods, materials, and tools to transform lives through literacy.

Call for Conference Proposals Extended

You now have until 9/12 to submit your proposal for the ILA 2017 Conference & Exhibits. With a theme of "Literacy Reimagined," the conference will showcase imagination and innovation in literacy education. Lend your voice to this ever-evolving conversation!
READ MORE>>>>

 
 

19th European Conference on Literacy

in Klagenfurt, Österreich

Literacy in the New Landscape of Communication: Research, Education and the Everyday Klagenfurt, Austria, 13–16 July, 2015

Här finns massor med intressanta presentationer>>>>>

More information here!

Programme>>>>>Presentations>>>>>
Och här finns konferensrapporten>>>>>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vill du fråga något kan du skriva till finrainfo@gmail.com!