Konferenser


The 18th Nordic Literacy Conference

the 70th anniversary − &

the 21st European Conference onLiteracy


*****************************************************

Ireland 

Friday 8th & Saturday 9th November 2019

CALL FOR PAPERS

Literacy Association of Ireland 43rd Annual Conference, Dublin, Ireland.

Welcome to the homepage of the 4th Baltic Sea Conference on Literacy taking place 16-21 January, 2020! The event will be held in Tallinn, the capital city of Estonia.

* * *


  the XX European Literacy Conference
July 3-6, 2017. It was held at the Faculty of Education, Complutense University of Madrid.
Här finns massor av bilder >>>>>>>
-------------------******************-------------------------------

Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e Nordiska lässtämman


3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

14−16 augusti 2016 i Åbo

Making meaning - literacy in action

 Vill du söka något:  Ctrl+F

Här kan du läsa vad FinRAs ordförande berättar om konferensen>>>>>>

och det här tycker man i Danmark>>>>>>

PRESENTATIONS

Sulkunen, Sari_Keynote>>>>>>>

Brozo, William G._Keynote>>>>>>

Alatalo et al_Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som språkutvecklande pedagogik
Broman&Högnäs_Programmering i Cygnaeus förskola
Kneck-Möller_Funktionsinriktad musikterapi
Lindgrén_Dyslexiscreening i Svenskfinland FS-DUVAN
Nilsson_Det hänger på språket
Pøhler_Strukturerede tekstsamtaler
Suopanki_En språkbadslärares vardag
Tjernberg_Inkludering i praktiken - en fråga om skolkultur

Presentations in English>>>>>>>>

International Literacy Association

Discover new teaching methods, materials, and tools to transform lives through literacy.

Call for Conference Proposals Extended

You now have until 9/12 to submit your proposal for the ILA 2017 Conference & Exhibits. With a theme of "Literacy Reimagined," the conference will showcase imagination and innovation in literacy education. Lend your voice to this ever-evolving conversation!
READ MORE>>>>

 
 

19th European Conference on Literacy

in Klagenfurt, Österreich

Literacy in the New Landscape of Communication: Research, Education and the Everyday Klagenfurt, Austria, 13–16 July, 2015

Här finns massor med intressanta presentationer>>>>>

More information here!

Programme>>>>>Presentations>>>>>
Och här finns konferensrapporten>>>>>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vill du fråga något kan du skriva till finrainfo@gmail.com!