Bidrag till medlemspubl.

Vi tar gärna emot manus till medlemstidskriften Kielikukko (Språktuppen)!

Kielikukko är FinRA rf:s medlemspublikation som kommer 4 ggr om året.

År 2020 utkommer den 40:e årgången.

Till våra läsare hör lärare, forskare och administratörer. Tidningen har ingen facklig agenda. Den vill främja inlärning och undervisning.

Vi bygger broar mellan skola och universitet, mellan praktik och teori.

Vi tar gärna emot artiklar, debattinlägg, konferensrapporter och bokrecensioner. Vi publicerar på finska, svenska och engelska. Har du alternativ ska du fråga oss först. Du kan skicka in dem till finrainfo@gmail.com.

Artikellängd
Ca 1000−2000 ord.

Tabeller och diagram
Numrera tabeller och diagram och markera i manuset var de ska placeras (t.ex. Tabell 1 här). Tabellerna och diagrammen ska vara i print-ready form och de ska sparas som skilda filer.

Författarens foto
Vi tar gärna emot Ditt foto som ska vara minst 300 dpi.

Källangivelser
Källorna anges i texten så här: (Brown 1998; Niiniluoto 2000, 13–25; Välijärvi & Linnakylä 2002).


Referenser

Källförteckningen skriv utan indrag.

- Böcker:
Kiikeri, M. & Ylikoski, P. 2004. Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

- Artiklar i editerade verk:
Lipponen, L. & Lonka, K. 2007. Informaatiolukutaito paikallisena ja hajautettuna, Tutkivan Oppimisen toimintana. Teoksessa A. Nevgi (ed.) Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Helsingfors: Yliopistopaino, 81–93.

- Artiklar i vetenskapliga tidskrifter:
Virtanen, J.  2008. Esiopetuksen polut ja koulutusjärjestelmän muutos. Kasvatus 39 (3), 235–245.

- Internetkällor:
Zimmermann, T., Kappes, V. & Michel, P. 2006. Informationsbeurteilungsfähigkeit – Eine Pilotstudie an Zürcher Gymnasien. Medien Pädagogik 5.7.2006.  www.medienpaed.com/05-2/zimmermann_michel05-2.pdf  [Nedladdad 4.1.2013]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vill du fråga något kan du skriva till finrainfo@gmail.com!