4 juni 2017

                            Kolla vårt

Pedagogiska Café


 den 31 augusti 2017 kl 13.30–15.30 på Ilpoisten koulu

med presentationer och diskussioner

Engaging ALL readers in meaningful learning
Victoria J. Risko, Vanderbilt University, Tennessee
Här kan du se hennes presentation>>>>>
 
What may go wrong in grades 1 and 2? Are there early pedagogical measures with
long-lasting help?
Mikä voi mennä vikaan 1. ja 2. luokalla? Entä onko varhaisella pedagogisella avulla
pitkäaikaisia vaikutuksia?
Pekka Niemi, Åbo universitet och Centrum för inlärningsforskning
Presentationen på finska – Slides in English>>>>>>
Salla Sissonen intervjuade föreläsarna>>>>>
Läs mer>>>>          
Vill Du att FinRA ordnar ett pedagogiskt café på Din skola? Ta kontakt!