6 sep. 2016

ABC-tuppen 2016

FinRA överräcker ABC-tuppen till den romske skol­assis­tenten Leonard Stenroos.

 

Han har i tjugo år arbetat i Samppalinnaskolan i Åbo. Han har med fram­gång stött romska elever i deras skol­gång och är en upp­skattad minoritets­representant.

Läs mer>>>>>>
och på Åbo stas sidor>>>>
Tidigare pristagare>>>>>>